Privacy

Contactgegevens
SV Imperia
Fraijlemaborg 11, 1102 CV Amsterdam

Met de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018, hechten we bij SV Imperia groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en privacy. Via deze privacyverklaring informeren wij u over hoe we uw gegevens verwerken, bewaren en beschermen.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?
SV Imperia verwerkt uw persoonsgegevens om effectief met u te kunnen communiceren en zaken te doen. Dit stelt ons in staat om onze dienstverlening aan u te optimaliseren.

Bewaartermijn van uw gegevens
Uw persoonsgegevens worden door SV Imperia bewaard zolang als strikt noodzakelijk is om onze handelsrelatie te onderhouden en te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Het delen van uw gegevens
Uw gegevens worden alleen met derden gedeeld indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Websitebezoek analyse
Wij verzamelen algemene bezoekgegevens op onze website met behulp van Google Analytics. Deze gegevens helpen ons om uw gebruikservaring te verbeteren. Deze informatie wordt waar mogelijk geanonimiseerd en niet gedeeld met derden, tenzij Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of de gegevens namens Google worden verwerkt. SV Imperia heeft geen invloed op deze verwerking door Google.

Uw rechten
U heeft het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Verzoeken hiertoe kunt u richten aan bestuur.svimperia@gmail.com. Wij streven ernaar om binnen vier weken op uw verzoek te reageren.

Beveiliging van uw gegevens
Wij nemen uw privacy serieus en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Onze privacy praktijken kunnen wijzigen en daarmee ook deze privacyverklaring. Wij adviseren u daarom deze verklaring regelmatig te raadplegen. De laatste wijzigingsdatum vindt u onderaan dit document.

Deze privacyverklaring is laatst gewijzigd op 21 maart 2024.